Technical Articles

技术文章

当前位置:首页  >  技术文章  >  常用压力压强单位换算表

常用压力压强单位换算表

更新时间:2015-09-25      点击次数:4126

常用压力压强单位换算表
牛顿/2

帕斯卡PaN/m2

兆帕

MPa

千克力/平方厘米Kgf/cm2

bar

毫巴

mbar

标准大

气压

atm

torr

英寸水汞inH2O

毫米汞柱(00CmmHg

磅每平方英寸

PSI1b/in2

Pa

1

1x10-6

1.02x10-5

1×10-5

0.01

9.87×10-6

7.5×10-3

4.01×10-3

7.5×10-3

1.45×10-4

MPa

1x106

1

1

10

1x104

9.87

7.5x103

4.01x103

7.5x103

1.45x102

Kgf/cm2

9.8x104

9.8x10-2

1

0.98

980.67

0.967

735.56

393

735.56

14.2

bar

1x105

0.1

1.02

1

1000

0.987

750.06

401

750.06

14.5

mbar

100

100

1.02x10-3

0.001

1

9.87x10-4

0.75

0.401

0.75

1.45x10-2

atm

101325

0.101325

1.03

1.01

1013.25

1

760

406

760

14.7

torr

133.32

1.3x10-4

1.36x10-3

1.33x10-3

1.33

1.32x10-3

1

0.535

1

1.93x10-2

inH2O

249.09

2.49x10-4

2.54x10-3

2.49x10-3

2.49

2.46x10-3

1.87

1

1.87

3.61x10-2

mmHg

133.32

1.3x10-4

1.36x10-3

1.33x10-3

1.33

1.32x10-3

1

0.535

1

1.93x10-2

PSI

6895

6.9x10-3

7.03x10-2

6.90x10-2

68.95

6.81x10-2

51.715

27.6

51.715

1


为方便记忆,可以简化为如下规律: 

1. 1atm=0.1MPa=100KPa=1公斤=1bar=10米水柱=14.5PSI 

2. 1KPa=0.01公斤=0.01bar=10mbar=7.5mmHg=0.3inHg=7.5torr=100mmH2O=4inH2O

 3. 1Mpa=1x103Kpa=1x106pa=1N/mm2=100N/cm2=1x106N/m2

0755-26028990
欢迎您的咨询
我们将竭尽全力为您用心服务
在线客服
添加好友
添加好友
版权所有 © 2024 深圳市科锐诗汀科技有限公司  备案号:粤ICP备13061707号
技术支持:仪表网  管理登陆  sitemap.xml